Sjukhus STS parkering

Utvecklare: Locum AB
Arkitekt: Cedervall Arkitekter
Belägenhet: Södertälje, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Byggnaden är ett parkeringshus med flera våningar intill ett bostadsområde. Byggnaden är utformad så att du kan köra från botten till toppen i en spiral. Dessutom lutar golvplattorna på det andra planet för att leda bort vatten, vilket gör projektet särskilt svårt att detaljera.

Molnbydepån

Utvecklare: Botten Bygg AB
Arkitekt: BBH Arkitekt
Belägenhet: Ormsta, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Byggnaden är en tågverkstad, så olika kranar arbetar i den samtidigt, vilket gör projektets statiska beräkningar intressanta, eftersom kranarna bildar många olika kombinationer. Fasaden har 120+100+70 mm SW-väggar, som har en intressant väggdelning, vilket komplicerar deras struktur.

LIDL HQ

Utvecklare: BRANDKONSULTEN
Arkitekt: Archus Arkitektur
Belägenhet: Barkarby, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

LIDL HQ är en 27 800 m² stor kontorsbyggnad med butik för kedjan Lidl. Byggnaden har 23 900 m² ihåliga golvplattor, 350 m² massiva plattor och 6 245 m² prefabricerade väggar av armerad betong.

Inuti byggnaden finns ett atrium och i mitten av det finns flera broar som är anslutna till en vertikal struktur med trappor.

Byggnadens hela fasad är ett självbärande strut-tie-system i betong utan bärande balkar under det.

Grow Hotell

Grow Hotell
Utvecklare: Humlegården
Arkitekt: Studio 3XN
Belägenhet: Solna, Sverige
År: 2016

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Grow Hotell är ett 9-våningshotell på 7000 m² med 170 rum, en restaurang och en utomhusterrass med grönt tak. Byggnaden är utformad så att dragkrafter inte bildas i grunden. Moduler används för badrummen, men för att passa gränserna på våningarnas höjd och skapa enorma hål för modellernas behov består golven av olika nivåer av förspända plattor och HCS.

En byggnadsfasad bärs helt upp av konsoler

S7, Västerås

Utvecklare: Klövern AB
Arkitekt: Archus Arkitekter AB
Belägenhet: Västerås, Sverige
År: 2016


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Västerås är ett 12-våningshotell alldeles intill tågstationen med kontorslokaler, en restaurang och offentliga lokaler. Eftersom tågtrafik orsakar vibrationer i byggnaden utfördes en vibrationsanalys. Man drog slutsatsen att för att minska vibrationerna bör balkarna på byggnadens övre våningar vara större.

Sporthotellet Granby

Utvecklare: Astadien Byggkonsult AB
Arkitekt: Temagruppen AB
Belägenhet:Uppsala, Sverige
År: 2016

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Sporthotellet Granby är ett 9-våningshotell med 118 rum, ett gym och en sportbar på översta våningen. Det är det största hotellet i Uppsala. Det som är intressant med denna byggnad är att ramarna i takets bärande konstruktioner bärs upp av ihåliga plattor av armerad betong. Det mest utmanande inslaget i anläggningen var tillhandahållandet av anmärkningsvärt hög lyftkapacitet, tack vare stora vindskyddsskivor och ett fåtal styvhetselement.

Åkeshovs sim- och idrottshall

Åkeshovs sim- och idrottshall
Utvecklare: Stockholms stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Belägenhet: Åkeshov, Sverige
År: 2015

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Åkeshovs projekt innefattade renovering av simhallen och skapande av en ny idrottshall.

Taket är tillverkat av 23 m långa förspända TT-plattor.

För att begränsa korrosion användes endast bultade enheter och delar av rostfritt stål i alla svetsade fogar.

Örners väg

Utvecklare: Wallenstam
Arkitekt: Semrén & Månsson
Belägenhet: Handen, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Utveckling av systemhandlingar.

Örners väg är ett bostadskvarter med 6 flerbostadshus och 2 underjordiska parkeringshus, vilket kommer att skapa 450 nya lägenheter. Byggnaden har 22 700 m² ihåliga plattor, 1 910 m² massiva plattor och 19 080 m² prefabricerade väggar av armerad betong.

Kv. Spejaren

Utvecklare: Castellum
Arkitekt: Scharc Arkitektur AB
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Både systemhandlingar och fullständig detaljering utfördes för konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Spejaren är en 190 m lång och 12 000 m² stor bilcentral med en 14 000 m² stor parkeringsplats, belägen precis intill motorvägen, där 100 000 bilar passerar dagligen. Byggnaden är uppdelad i fyra våningar, varav de övre två kommer att fungera som parkeringsplatser. Interiören är rymlig – takhöjden är 6,4 m.

Parkeringen är belägen ovanpå kontorslokaler, så det är nödvändigt att göra den väldigt stabil. Byggnadens geometri har en avlång form och den är uppdelad i 3 olika byggnader med en rörlig anslutning, vilket gjorde det intressant att garantera stabilitet så att stora dragkrafter inte kan bildas.

Hotel Ulriksdal

Utvecklare: Constrera AB
Arkitekt: Rex Arkitektbyrå AB
Belägenhet: Solna, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Både systemhandlingar och fullständig detaljering utfördes för konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Hotel Ulriksdal är ett 7-våningshotell på 8 000 m² med 223 rum. Byggnaden har 7 700 m² ihåliga plattor, 880 m² massiva plattor, 960 m² prefabricerade enskiktsväggar av armerad betong och 2 920 m² sandwichväggar.

Byggnaden har en triangulär geometri med ett enormt atrium i mitten.

Tegelhagens skola

Utvecklare: Sollentuna kommun
Arkitekt: White Arkitekter AB
Belägenhet: Sollentuna, Sverige
År: 2017


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Tegelhagens skola är en förskola och grundskola med idrottshall. Den är avsedd för 600 elever och 100 förskolebarn. Byggnaden har 275 ton metallkonstruktioner och 6 600 m² ihåliga plattor av armerad betong. Den största utmaningen var byggnadens geometri med olika sluttningar och asymmetrier. Takdelen av metallkonstruktioner var särskilt komplicerad.

MDH (Mälardalens högskola)

Utvecklare: Mälardalens högskola
Arkitekt: Studio 3XN
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

En beräkning av byggnadens totala stabilitet utfördes.

MDH är en universitetsbyggnad på 18 250 m² med ett bibliotek som ger jobb åt 350 anställda och studieutrymme för 4 000 studenter. Objektet inkluderade också renovering av offentliga simbassänger till bibliotekslokaler. Byggnaden har en särskilt komplex struktur, såväl som konsoler på alla sidor av fasaden och inuti byggnaden runt atriet.

Kist Ång Öst och Väst

Utvecklare: Byggvesta
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017-2018

Projektbeskrivning:

Systemhandling.

Kist Ång är ett bostadskvarter med flerbostadshus och parkering.

Det finns många olika butiker på bottenvåningarna, men på de övre våningarna finns 228 privata hyreslägenheter som vetter mot huvudgatan, liksom 238 studentlägenheter som vetter mot de mindre gatorna. Totalt finns det bostäder för 1 300 människor. Byggnaden är uppdelad i två delar: öst och väst. Den västra delen har 19 380 m² ihåliga plattor, 1 140 m² massiva plattor och 21 840 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Den östra delen har 15 300 m² ihåliga plattor, 1 570 m² massiva plattor och 20 600 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Arbetet med denna byggnad var intressant på grund av kravet att inte minska antalet parkeringsplatser i källaren, vilket ledde till en komplex konstruktion.

Ragvaldsbo

Utvecklare: Botten Bygg AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Belägenhet: Sigtuna, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades

Ragvaldsbo är ett bostadskvarter med fyra bostadshus med 69 lägenheter och underjordisk parkering. Hela byggnaden av armerad betong bärs upp av metallbjälkar i golvet på första våningen, med en mycket begränsad höjd.