Kontorsbyggnad ”Drivbänken”

Byggmästare: Granitor
Arkitekt: Wingårdhs
År: 2023
Placering: Malmö, Sverige

Projektbeskrivning:

Drivbänken är ett sex våningar högt kontorskomplex med caféer och restauranger, lokaler för samverkan, scener, ateljéer, utställningslokaler och pop-up-butiker. Den här byggnaden har också ett par allmänt tillgängliga gröna fasadterrasser – en lokal offentlig trädgård.

Kontoret ligger i det välkända kvarteret ”Ambassaden för Deling” intill Hyllie Station i Malmö. Byggnadens totala yta är 7 820 m2.

Swetch designade de prefabricerade armerade betongkonstruktionerna för denna fastighet.

Detaljerad om projektet: https://www.granitor.se/properties/sok-lokal/malmo/drivbanken

....

”Alfa Laval” kontors- och laboratoriebyggnad

Byggmästare:  Fabege AB
Byggentreprenör: Skanska
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
År: 2023
Placering: Stockholm, Sverige

Projektbeskrivning:

Alfa Laval huvudkontor och laboratoriebyggnad Byggnadskomplexets totala yta är cirka 20 000 m2, som omfattar ett kontor, ett högteknologiskt laboratorium för produktutveckling och testning, samt ett innovationscenter för separationsteknologier.

Alfa Laval är världens ledande leverantör av premiumprodukter inom värmeöverföring, separation och vätskebehandling. Därför kommer en kran med en lyftkapacitet på 20 ton att monteras på skenor i deras nya laboratorium.

Swetch utvecklade projekt av byggnadens armerade betong- och metallprefabricerade strukturer.

....

Lokstallarna

Byggmästare: ”Einar Mattsson Projekt AB”
Arkitekt: ”VARG Arkitekter”
År: 2022
Placering: Stockholm, Sverige

Projektbeskrivning:

Två bostadskvarter, Östra och Västra Lokstallarna, ligger i Stockholm intill Norra Stationsparken. Byggnadernas totala yta är 22 700 m2. Det är möjligt att hysa 243 familjer i kvartalet. De första våningarna i byggnaden har affärsområden.

”Swetch” designade de prefabricerade armerade betongkonstruktionerna för denna byggnad.

Detaljerad om projektet och visualiseringar: https://vargarkitekter.se/projekt/lokstallarna

....

Kontorsbyggnad ”VISTA”

Byggmästare: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: EGA
År: 2023
Placering: Malmö, Sverige

Projektbeskrivning:

Swetch har designat prefabricerade armerade betongkonstruktioner för internationellt affärscentrum ”VISTA” i Malmö, Sverige.

Totalt har byggnaderna 13 våningar och deras totala yta är 35 000 m2. De flesta våningarna har egna eller gemensamma terrasser för arbete och rekreation. Mer än 400 parkeringsplatser och laddningsbara cykelstationer planeras i två underjordiska nivåer på kontoret.

Detaljerad om projektet: https://lnkd.in/dTNk_jSw

....

Bostadskvarter ”Lilla Backa”

Byggmästare: ”Skandia Fastigheter”
Arkitekt: ”Dreem Arkitekter” och ”Rstudio arhitekturai”
Placering: Göteborg, Sverige
År: 2022

Projektbeskrivning:

”Lilla Backa” är ett hyreshus för två familjer i den nya stadsdelen ”Framtidens Backaplan”, som kommer att dyka upp detta decennium mellan Göteborgs stadsdelar Brämaregården, Aröd och Brunnsbo.

Byggnaden består av 420 lägenheter, butiksytor och parkering.

Ingenjörer från ”Swetch” designade källarvåningarna i detta komplex och ett av hyreshusen ovanför dem, samt ett shoppingområde och en parkeringsplats. Den totala arean av de designade bjälklag är 23 000 m2.

Våra ingenjörer har också hjälpt till att optimera förbrukningen av stål och betongarmering för byggkonstruktionens behov.

....

ÖSTERÅKERS MULTIHALL

Byggherre: Armada Kommunala fastigheter
Arkitekt: Metod Arkitekter
Läge: Österåker kommun, Sverige
År: 2021
Läge: Sollentuna, Sverige

Projektbeskrivning:

En multifunktionell idrottshall för kommunens behov. Byggnadens sex hallar är anpassade för sporter som basketboll, innebandy, bordtennis, friidrott och gymnastik. Basket-, innebandy- och bordtennishallarna är speciellt planerade för internationella tävlingar. Ett kafé, rekreations- och mötesrum finns på området. Idrottshallens totala yta är 13 000 kvadratmeter och den kan ta emot 2 300 besökare samtidigt, 1 900 av dem – åskådare på sittplatser.

Swetch ritade byggnadens prefabricerade armerade betong- och stålkonstruktioner.

....

NOVA

ByggherreØ NCC Fastighetsutveckling

Arkitekt: Equator

År: 2021

Läge: Järva Krog, Sverige

Projektbeskrivning:

Nova är ett lägenhets- och kontorshus vars lokaler på första våningen är avsedda för kommersiell verksamhet. Projektets totala yta är 13 000 kvadratmeter, varav 10 000 är avsedda för kontor, lägenheter och butiker. Byggnadsprojektet har en L-form och består av två flyglar med åtta respektive nio våningar.

Swetch designade de prefabricerade armerade betongkonstruktionerna för denna byggnad.

Ytterligare information om projektet: https://nova.ncc.se/

....

Banken

Byggherre: Besqab

Arkitekt: BAU

Läge: Solna, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Lägenhetskomplex med nio våningar och 400 lägenheter i olika storlekar – från små studiolägenheter till större boende med fem rum och ett separat kök, underjordisk parkering och parkering ovan mark med gott om utrymme. En rekreationsmiljö med trottoarer, cykelväg och grönområden har etablerats på bostadskvarterets territorium.

Blockets befolkningstäthet är 1 000 invånare.

Byggnadskomplexet utmärker sig med sin dekorativa tegelfasad inbäddad i prefabricerade armerade betongplattor. För att uppnå hög noggrannhet i produktionen av byggnaden modellerade SWETCH varje dekorativt element i programvaran Tekla Structures, och deras position visades också i ritningarna av byggnadens prefabricerade block.

Dessutom byggs de nya byggnaderna ovanpå en befintlig parkeringsplats, men dess belastning överförs till de sammansatta kolumnerna istället för parkeringsplatsen.

Komplexa beräkningar utfördes också för att införa balkar med variabelt tvärsnitt i konstruktionen.

....

Liljendal

Byggherre: Fastighets- och byggkoncernen Trym

Läge: Liljendal område i Trondheim, Norge

År: 2022

Projektbeskrivning:

Flervånings lägenhetskomplex med 133 lägenheter, underjordisk parkering, rymliga takterrasser och utrymmen för allmänt bruk. Små tvårumslägenheter med en yta på 35 m2 upp till större fyrarumslägenheter med en yta på 122 m2 finns inom projektet.

Swetch designade de prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktionerna i bostadskvarteret.

....

Sickla

Byggherre: Atrium Ljungberg

Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Läge: Nacka, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Ingenjörer från företaget Swetch utförde designen av de nedre våningarna i Sickla nya tunnelbanestationsbyggnad, med hänsyn till de olika golvnivåerna, samt det ökade marktrycket.  Butiker och restauranger planeras på dessa våningar. Själva stationshuset planeras bli 23 våningar högt, med kontor, konferensrum och flera gröna terrasser. Byggnadens totala yta är 16 500 kvadratmeter. Parkeringskapacitet för 2 600 fordon, inklusive 150 laddningspunkter för elbilar och 700 cykelställ.

Sickla station ger en direkt förbindelse mellan de svenska städerna Nacka och Stockholm med järnväg och busstrafik.

....

Rimnersvallen stadion

Byggherre: Uddevalla kommun

Arkitekt:  Sweco Arkitekter 

Läge: Uddevalla, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Renoveringsprojekt av Rimnersvallen stadion. Läktarna på stadion har kompletterats med cirka 4 000 nya sittplatser – utöver de 10 000 sittplatser som fanns sedan tidigare. I framtiden kommer de utökade läktarna att öppna upp för möjligheten att hålla nationella friidrottsevenemang, parasporttävlingar, samt fotbollsmästerskap på stadion. Nya lokaler för paraatleter, idrottare och åskådare har installerats under de utökade läktarna, vid att främja på så sätt byggnadens tillgänglighet för personer med rörelsehinder/handikappade personer.

SWETCH designade stadiontribunerna – prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktioner.

....

Äldreboende Villa Tureberg

Byggherre: Skanska

Arkitekt: Gatun Arkitekter

År: 2021

Läge: Sollentuna, Sverige

Projektbeskrivning:

Äldreboende Villa Tureberg med 60 lägenheter. Arean av varje lägenhet är 30 m2. Den största fördelen med byggnaden är dess funktionalitet, som manifesteras både i interiören och exteriören. Fasaden skapas genom att kombinera moderna lösningar med skandinavisk klassisk design. Inredningen använder sig av färgsättningar och detaljer baserade på olika studier, som är särskilt lämpliga och lätta att uppfatta för personer med sjukdomar som demens. Dessa element hjälper dem att navigera i lokaler.

Swetch ritade byggnadens prefabricerade armerade betongkonstruktioner.

....

Vandenbergh 9

Byggherre: Besqab

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Läge: Mariehäll, Bromma, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Industriområde (tidigare tryckeribyggnad) vid Bällstaåns kanal, som utgör grunden för ett bostadshuskomplex med 270 lägenheter ovanför. Byggnaden ger även lokaler för allmänhetens behov och verksamhet och rymmer även en förskolepedagogisk institution som är tredelad med en total gårdsyta på 820 m2.

Byggnadskomplexets totala yta är cirka 54 000 kvadratmeter.

Ingenjörer av SWETCH utvecklade designen av byggnadskomplexets prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktioner, och utförde även strukturella belastningsberäkningar och detaljering, med hänsyn tagen till den redan befintliga industribyggnaden, på vilken det nya bostadskomplexet skulle byggas.

Ytterligare information om projektet: https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-vid-ballstaan/

....

Sjukhus STS parkering

Utvecklare: Locum AB
Arkitekt: Cedervall Arkitekter
Belägenhet: Södertälje, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Byggnaden är ett parkeringshus med flera våningar intill ett bostadsområde. Byggnaden är utformad så att du kan köra från botten till toppen i en spiral. Dessutom lutar golvplattorna på det andra planet för att leda bort vatten, vilket gör projektet särskilt svårt att detaljera.

....

Molnbydepån

Utvecklare: Botten Bygg AB
Arkitekt: BBH Arkitekt
Belägenhet: Ormsta, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Byggnaden är en tågverkstad, så olika kranar arbetar i den samtidigt, vilket gör projektets statiska beräkningar intressanta, eftersom kranarna bildar många olika kombinationer. Fasaden har 120+100+70 mm SW-väggar, som har en intressant väggdelning, vilket komplicerar deras struktur.

....

LIDL HQ

Utvecklare: BRANDKONSULTEN
Arkitekt: Archus Arkitektur
Belägenhet: Barkarby, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

LIDL HQ är en 27 800 m² stor kontorsbyggnad med butik för kedjan Lidl. Byggnaden har 23 900 m² ihåliga golvplattor, 350 m² massiva plattor och 6 245 m² prefabricerade väggar av armerad betong.

Inuti byggnaden finns ett atrium och i mitten av det finns flera broar som är anslutna till en vertikal struktur med trappor.

Byggnadens hela fasad är ett självbärande strut-tie-system i betong utan bärande balkar under det.

....

Grow Hotell

Grow Hotell
Utvecklare: Humlegården
Arkitekt: Studio 3XN
Belägenhet: Solna, Sverige
År: 2016

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Grow Hotell är ett 9-våningshotell på 7000 m² med 170 rum, en restaurang och en utomhusterrass med grönt tak. Byggnaden är utformad så att dragkrafter inte bildas i grunden. Moduler används för badrummen, men för att passa gränserna på våningarnas höjd och skapa enorma hål för modellernas behov består golven av olika nivåer av förspända plattor och HCS.

En byggnadsfasad bärs helt upp av konsoler

....

S7, Västerås

Utvecklare: Klövern AB
Arkitekt: Archus Arkitekter AB
Belägenhet: Västerås, Sverige
År: 2016


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Västerås är ett 12-våningshotell alldeles intill tågstationen med kontorslokaler, en restaurang och offentliga lokaler. Eftersom tågtrafik orsakar vibrationer i byggnaden utfördes en vibrationsanalys. Man drog slutsatsen att för att minska vibrationerna bör balkarna på byggnadens övre våningar vara större.

....

Sporthotellet Granby

Utvecklare: Astadien Byggkonsult AB
Arkitekt: Temagruppen AB
Belägenhet:Uppsala, Sverige
År: 2016

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Sporthotellet Granby är ett 9-våningshotell med 118 rum, ett gym och en sportbar på översta våningen. Det är det största hotellet i Uppsala. Det som är intressant med denna byggnad är att ramarna i takets bärande konstruktioner bärs upp av ihåliga plattor av armerad betong. Det mest utmanande inslaget i anläggningen var tillhandahållandet av anmärkningsvärt hög lyftkapacitet, tack vare stora vindskyddsskivor och ett fåtal styvhetselement.

....

Åkeshovs sim- och idrottshall

Åkeshovs sim- och idrottshall
Utvecklare: Stockholms stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Belägenhet: Åkeshov, Sverige
År: 2015

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Åkeshovs projekt innefattade renovering av simhallen och skapande av en ny idrottshall.

Taket är tillverkat av 23 m långa förspända TT-plattor.

För att begränsa korrosion användes endast bultade enheter och delar av rostfritt stål i alla svetsade fogar.

....

Örners väg

Utvecklare: Wallenstam
Arkitekt: Semrén & Månsson
Belägenhet: Handen, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Utveckling av systemhandlingar.

Örners väg är ett bostadskvarter med 6 flerbostadshus och 2 underjordiska parkeringshus, vilket kommer att skapa 450 nya lägenheter. Byggnaden har 22 700 m² ihåliga plattor, 1 910 m² massiva plattor och 19 080 m² prefabricerade väggar av armerad betong.

....

Kv. Spejaren

Utvecklare: Castellum
Arkitekt: Scharc Arkitektur AB
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Både systemhandlingar och fullständig detaljering utfördes för konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Spejaren är en 190 m lång och 12 000 m² stor bilcentral med en 14 000 m² stor parkeringsplats, belägen precis intill motorvägen, där 100 000 bilar passerar dagligen. Byggnaden är uppdelad i fyra våningar, varav de övre två kommer att fungera som parkeringsplatser. Interiören är rymlig – takhöjden är 6,4 m.

Parkeringen är belägen ovanpå kontorslokaler, så det är nödvändigt att göra den väldigt stabil. Byggnadens geometri har en avlång form och den är uppdelad i 3 olika byggnader med en rörlig anslutning, vilket gjorde det intressant att garantera stabilitet så att stora dragkrafter inte kan bildas.

....

Hotel Ulriksdal

Utvecklare: Constrera AB
Arkitekt: Rex Arkitektbyrå AB
Belägenhet: Solna, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Både systemhandlingar och fullständig detaljering utfördes för konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Hotel Ulriksdal är ett 7-våningshotell på 8 000 m² med 223 rum. Byggnaden har 7 700 m² ihåliga plattor, 880 m² massiva plattor, 960 m² prefabricerade enskiktsväggar av armerad betong och 2 920 m² sandwichväggar.

Byggnaden har en triangulär geometri med ett enormt atrium i mitten.

....

Tegelhagens skola

Utvecklare: Sollentuna kommun
Arkitekt: White Arkitekter AB
Belägenhet: Sollentuna, Sverige
År: 2017


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Tegelhagens skola är en förskola och grundskola med idrottshall. Den är avsedd för 600 elever och 100 förskolebarn. Byggnaden har 275 ton metallkonstruktioner och 6 600 m² ihåliga plattor av armerad betong. Den största utmaningen var byggnadens geometri med olika sluttningar och asymmetrier. Takdelen av metallkonstruktioner var särskilt komplicerad.

....

MDH (Mälardalens högskola)

Utvecklare: Mälardalens högskola
Arkitekt: Studio 3XN
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

En beräkning av byggnadens totala stabilitet utfördes.

MDH är en universitetsbyggnad på 18 250 m² med ett bibliotek som ger jobb åt 350 anställda och studieutrymme för 4 000 studenter. Objektet inkluderade också renovering av offentliga simbassänger till bibliotekslokaler. Byggnaden har en särskilt komplex struktur, såväl som konsoler på alla sidor av fasaden och inuti byggnaden runt atriet.

....

Kist Ång Öst och Väst

Utvecklare: Byggvesta
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017-2018

Projektbeskrivning:

Systemhandling.

Kist Ång är ett bostadskvarter med flerbostadshus och parkering.

Det finns många olika butiker på bottenvåningarna, men på de övre våningarna finns 228 privata hyreslägenheter som vetter mot huvudgatan, liksom 238 studentlägenheter som vetter mot de mindre gatorna. Totalt finns det bostäder för 1 300 människor. Byggnaden är uppdelad i två delar: öst och väst. Den västra delen har 19 380 m² ihåliga plattor, 1 140 m² massiva plattor och 21 840 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Den östra delen har 15 300 m² ihåliga plattor, 1 570 m² massiva plattor och 20 600 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Arbetet med denna byggnad var intressant på grund av kravet att inte minska antalet parkeringsplatser i källaren, vilket ledde till en komplex konstruktion.

....

Ragvaldsbo

Utvecklare: Botten Bygg AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Belägenhet: Sigtuna, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades

Ragvaldsbo är ett bostadskvarter med fyra bostadshus med 69 lägenheter och underjordisk parkering. Hela byggnaden av armerad betong bärs upp av metallbjälkar i golvet på första våningen, med en mycket begränsad höjd.

....