Byggmästare: ”Einar Mattsson Projekt AB”
Arkitekt: ”VARG Arkitekter”
År: 2022
Placering: Stockholm, Sverige

Projektbeskrivning:

Två bostadskvarter, Östra och Västra Lokstallarna, ligger i Stockholm intill Norra Stationsparken. Byggnadernas totala yta är 22 700 m2. Det är möjligt att hysa 243 familjer i kvartalet. De första våningarna i byggnaden har affärsområden.

”Swetch” designade de prefabricerade armerade betongkonstruktionerna för denna byggnad.

Detaljerad om projektet och visualiseringar: https://vargarkitekter.se/projekt/lokstallarna