Byggmästare: ”Skandia Fastigheter”
Arkitekt: ”Dreem Arkitekter” och ”Rstudio arhitekturai”
Placering: Göteborg, Sverige
År: 2022

Projektbeskrivning:

”Lilla Backa” är ett hyreshus för två familjer i den nya stadsdelen ”Framtidens Backaplan”, som kommer att dyka upp detta decennium mellan Göteborgs stadsdelar Brämaregården, Aröd och Brunnsbo.

Byggnaden består av 420 lägenheter, butiksytor och parkering.

Ingenjörer från ”Swetch” designade källarvåningarna i detta komplex och ett av hyreshusen ovanför dem, samt ett shoppingområde och en parkeringsplats. Den totala arean av de designade bjälklag är 23 000 m2.

Våra ingenjörer har också hjälpt till att optimera förbrukningen av stål och betongarmering för byggkonstruktionens behov.