Byggherre: Besqab

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Läge: Mariehäll, Bromma, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Industriområde (tidigare tryckeribyggnad) vid Bällstaåns kanal, som utgör grunden för ett bostadshuskomplex med 270 lägenheter ovanför. Byggnaden ger även lokaler för allmänhetens behov och verksamhet och rymmer även en förskolepedagogisk institution som är tredelad med en total gårdsyta på 820 m2.

Byggnadskomplexets totala yta är cirka 54 000 kvadratmeter.

Ingenjörer av SWETCH utvecklade designen av byggnadskomplexets prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktioner, och utförde även strukturella belastningsberäkningar och detaljering, med hänsyn tagen till den redan befintliga industribyggnaden, på vilken det nya bostadskomplexet skulle byggas.

Ytterligare information om projektet: https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-vid-ballstaan/