Utvecklare: Botten Bygg AB
Arkitekt: BBH Arkitekt
Belägenhet: Ormsta, Sverige
År: 2018

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Byggnaden är en tågverkstad, så olika kranar arbetar i den samtidigt, vilket gör projektets statiska beräkningar intressanta, eftersom kranarna bildar många olika kombinationer. Fasaden har 120+100+70 mm SW-väggar, som har en intressant väggdelning, vilket komplicerar deras struktur.