Utvecklare: Wallenstam
Arkitekt: Semrén & Månsson
Belägenhet: Handen, Sverige
År: 2017

Projektbeskrivning:

Utveckling av systemhandlingar.

Örners väg är ett bostadskvarter med 6 flerbostadshus och 2 underjordiska parkeringshus, vilket kommer att skapa 450 nya lägenheter. Byggnaden har 22 700 m² ihåliga plattor, 1 910 m² massiva plattor och 19 080 m² prefabricerade väggar av armerad betong.