Utvecklare: Klövern AB
Arkitekt: Archus Arkitekter AB
Belägenhet: Västerås, Sverige
År: 2016


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Västerås är ett 12-våningshotell alldeles intill tågstationen med kontorslokaler, en restaurang och offentliga lokaler. Eftersom tågtrafik orsakar vibrationer i byggnaden utfördes en vibrationsanalys. Man drog slutsatsen att för att minska vibrationerna bör balkarna på byggnadens övre våningar vara större.