Utvecklare: Sollentuna kommun
Arkitekt: White Arkitekter AB
Belägenhet: Sollentuna, Sverige
År: 2017


Projektbeskrivning:

Konstruktioner av metall och prefabricerad armerad betong.

Tegelhagens skola är en förskola och grundskola med idrottshall. Den är avsedd för 600 elever och 100 förskolebarn. Byggnaden har 275 ton metallkonstruktioner och 6 600 m² ihåliga plattor av armerad betong. Den största utmaningen var byggnadens geometri med olika sluttningar och asymmetrier. Takdelen av metallkonstruktioner var särskilt komplicerad.