Åkeshovs sim- och idrottshall
Utvecklare: Stockholms stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Belägenhet: Åkeshov, Sverige
År: 2015

Projektbeskrivning:

Konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall projekterades.

Åkeshovs projekt innefattade renovering av simhallen och skapande av en ny idrottshall.

Taket är tillverkat av 23 m långa förspända TT-plattor.

För att begränsa korrosion användes endast bultade enheter och delar av rostfritt stål i alla svetsade fogar.