Byggherre: Besqab

Arkitekt: BAU

Läge: Solna, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Lägenhetskomplex med nio våningar och 400 lägenheter i olika storlekar – från små studiolägenheter till större boende med fem rum och ett separat kök, underjordisk parkering och parkering ovan mark med gott om utrymme. En rekreationsmiljö med trottoarer, cykelväg och grönområden har etablerats på bostadskvarterets territorium.

Blockets befolkningstäthet är 1 000 invånare.

Byggnadskomplexet utmärker sig med sin dekorativa tegelfasad inbäddad i prefabricerade armerade betongplattor. För att uppnå hög noggrannhet i produktionen av byggnaden modellerade SWETCH varje dekorativt element i programvaran Tekla Structures, och deras position visades också i ritningarna av byggnadens prefabricerade block.

Dessutom byggs de nya byggnaderna ovanpå en befintlig parkeringsplats, men dess belastning överförs till de sammansatta kolumnerna istället för parkeringsplatsen.

Komplexa beräkningar utfördes också för att införa balkar med variabelt tvärsnitt i konstruktionen.