Byggmästare:  Fabege AB
Byggentreprenör: Skanska
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
År: 2023
Placering: Stockholm, Sverige

Projektbeskrivning:

Alfa Laval huvudkontor och laboratoriebyggnad Byggnadskomplexets totala yta är cirka 20 000 m2, som omfattar ett kontor, ett högteknologiskt laboratorium för produktutveckling och testning, samt ett innovationscenter för separationsteknologier.

Alfa Laval är världens ledande leverantör av premiumprodukter inom värmeöverföring, separation och vätskebehandling. Därför kommer en kran med en lyftkapacitet på 20 ton att monteras på skenor i deras nya laboratorium.

Swetch utvecklade projekt av byggnadens armerade betong- och metallprefabricerade strukturer.