Utvecklare: Byggvesta
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Belägenhet: Stockholm, Sverige
År: 2017-2018

Projektbeskrivning:

Systemhandling.

Kist Ång är ett bostadskvarter med flerbostadshus och parkering.

Det finns många olika butiker på bottenvåningarna, men på de övre våningarna finns 228 privata hyreslägenheter som vetter mot huvudgatan, liksom 238 studentlägenheter som vetter mot de mindre gatorna. Totalt finns det bostäder för 1 300 människor. Byggnaden är uppdelad i två delar: öst och väst. Den västra delen har 19 380 m² ihåliga plattor, 1 140 m² massiva plattor och 21 840 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Den östra delen har 15 300 m² ihåliga plattor, 1 570 m² massiva plattor och 20 600 m² prefabricerade väggar av armerad betong. Arbetet med denna byggnad var intressant på grund av kravet att inte minska antalet parkeringsplatser i källaren, vilket ledde till en komplex konstruktion.