Byggherre: Uddevalla kommun

Arkitekt:  Sweco Arkitekter 

Läge: Uddevalla, Sverige

År: 2022

Projektbeskrivning:

Renoveringsprojekt av Rimnersvallen stadion. Läktarna på stadion har kompletterats med cirka 4 000 nya sittplatser – utöver de 10 000 sittplatser som fanns sedan tidigare. I framtiden kommer de utökade läktarna att öppna upp för möjligheten att hålla nationella friidrottsevenemang, parasporttävlingar, samt fotbollsmästerskap på stadion. Nya lokaler för paraatleter, idrottare och åskådare har installerats under de utökade läktarna, vid att främja på så sätt byggnadens tillgänglighet för personer med rörelsehinder/handikappade personer.

SWETCH designade stadiontribunerna – prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktioner.