Byggherre: Besqab

Arkitekt: BAU

Plassering: Solna, Sverige

År: 2022

Prosjektbeskrivelse:

Et ni-etasjers leilighetskompleks med 400 leiligheter i forskjellige størrelser – fra små studioleiligheter til større rom med fem rom og et separat kjøkken, rikelig med underjordisk og overflateparkering. Det er etablert et rekreasjonsmiljø med fortau, sykkelvei og grøntområder på boligblokkens territorium.

Befolkningstettheten i blokken er 1000 innbyggere.

Bygningskomplekset utmerker seg med sin dekorative mursteinsfasade som er innstøpt i prefabrikkerte armerte betongplater. For å oppnå høy nøyaktighet i produksjonen av bygningen, modellerte ingeniører fra SWETCH hvert dekorative element i Tekla Structures-programvaren, og deres posisjon ble også vist i tegningene til bygningens prefabrikerte blokker.

Dessuten bygges de nye bygningene på toppen av en eksisterende parkeringsplass, men lasten overføres til de sammensatte (kompositt-) søylene i stedet for selve parkeringsplassen.

Det ble også utført komplekse beregninger for å introdusere bjelker med variabelt tverrsnitt i designet.