Byggherre: Uddevalla kommune

Arkitekt:  Sweco arkitekter 

Plassering: Uddevalla, Sverige

År: 2022

Prosjektbeskrivelse:

Renoveringsprosjekt av Rimnersvallen stadion. Tribunene på stadion har blitt supplert med cirka 4000 nye seter – i tillegg til de 10 000 setene som allerede fantes fra tidligere. I fremtiden vil de utvidede tribunene åpne for muligheten til å holde nasjonale friidretts, parasportkonkurranser, samt fotballmesterskap på stadionen. Nye rom for para-idrettsutøvere, idrettsutøvere og tilskuere er installert under de utvidede tribunene, noe som fremmer byggets tilgjengelighet for bevegelseshemmede/handikappede personer.

Swetch designet de prefabrikkerte armerte betong- og metallkonstruksjonene til stadiontribunene.